nav-left cat-right
cat-right

Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє

Ігор Худик

Звіт та пропозиції до ухвали ІІІ Міжнародного Конгресу

“Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє”

Секція 7

 

 

“Церква як центр збереження та формування духовності украЇнця за кордоном”

Головуючі:
Ігор Худик – Заступник голови УГО “Помаранчева Хвиля”, член Парафіяльної Ради парафії Свв. Володимира і Ольги м. Чікаго. США;
о. Василь Поточняк – виконавчий секректар Пасторально-Місійного відділу УГКЦ, ліценціат, Київ, Україна;
Галина Бондаренко – провідний науковий співробітник інституту мистецтвознавства, фолькльористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, к.і.н.

Секретарі:
Лідія Жовніренко – Доцент кафедри психології Донецького приватного інституту соціальної освіти, к. мед. н., Донецьк,Україна;
Марина Бондаренко – серкетар Українського товариства Бразилії, магістр культорології.

Попередно було заявлено 22 доповіді, було виголошено 14.
Робота секції була розбита на 2 засідання. Під час доповідей і їхніх обговорень, де брали участь гості і учасники інших секцій було піднято ряд актуальних і наболілих тем, духового і духовного життя українців за кордоном і в Україні, аналіз причини та пошук шляхів їх вирішення. Церква в українській діаспорі завжди була і по сьогодні залишається, центром громадського і культурного життя, каталізатором і організатором створення численних культурних, наукових, професійних, спортивно-громадських організацій, оберегом національно-державницьких традицій світового українства.

Окрім того, Церква була і є, єдиним форпостом і оберегом морально- етичного виховання нашого народу. Аналізуючи суспільні, економічно-політичні проблеми сучасного світу і України зокрема, приходимо до висновку що сучасне суспільство переживає загальний занепад духовності, і причиною є не тільки економічні проблеми, скоріше навпаки – матеріальний достаток суспільства є причиною його духовного занепаду. Навіть економічно відсталі країни відчувають цю проблему через глобалізацію сучасного світу – неспівмірність мрій і бажань з можливостями індивіда.

Сьогодні церква, можливо як ніколи повинна стати аванпостом моралі, ковчегом спасіння людства серед розбурханого секуляризованого сучасного світу, особливо характерним це є для діаспори Заходу. Відходячи від вічних, морально-духовних християнських цінностей, ми часто не можем віднайти самих себе. Якщо уважно глянемо на проблеми сучасної України, та й не тільки, побачимо, що основною причиною є брак свідомої, моральної, національної управлінської еліти, яка була б, готовою взяти на себе відповідальність за вирішення насущних проблем суспільства, безкорисливо і жертовно послужити своєму народу. Тому церква повинна використати свій потенціал ( за останніми соціологічними дослідженнями в Україні саме церква як інституція має найбільший кредит довіри в суспаільстві) для становлення морально-зрілого суспільства. На поселеннях церква повинна посили свою виховну роль в збереженні та формуванні духовності української діаспори, це в свою чергу спричиниться для виконання її репрезинтативної функції в світі.

Ще одною негативною тенденцією сьогодення є формалізм і поверховість в багатьох сферах нашого життя, нажаль, не оминуло це лихо і наше церковно-релігійне життя. Тому першим пунктом до своїх пропозицій робоча група секції вирішила внести пункт про посилення виховної ролі Церкви в суспільстві, отже:

1. З метою подолання формалізму і поверховості в християнському житті громади, секція вважає за конечне, як найбільше присвятити уваги релігійно-моральному вихованню вірних, зокрема молоді, а для цього в першу чергу має служити систематичне впровадження катехизації для різних вікових груп. Саме катехизація повинна зайняти провідне місце в діяльності Церкви, як запорука морально-зрілого суспільства.

2. Парафіяльні, громадські організації, повинні докласти зусиль в пошуку обєднавчих моментів між Українськими Церквами Київської (Східної) традиції, як приклад може слугувати постать Патріарха УГКЦ, Блаженішого Кир Йосипа Сліпого. Його життя діяльність і наука є унікальним прикладом в історії нашого народу, прикладом повної посвяти Богу і народу в імя єдиної Помісної Української Церкви.

3. Необхідно докласти максимум зусиль для створення обєднаного вебпорталу українців світу, створення єдиного координаційного інформаційного центру, та створення окремого органу для фінансового забезпечення діяльності даного вебпорталу.

4. Розширення доступу до електронних баз даних провідних Українських науково-релігійних закладів.

5. З метою збереження національної, духовної ідентичності українців на поселенях, налагоджувати тісніші звязки між парафіями закордоння і України, як приклад – обмін досвідом парафіяльного життя, реколекції, спільне паломництво, українознавчі школи, літні табори, тощо…

6. Шукати шляхи і можливості для створення Українського міжконфесійного паломницького центру на Сятій Землі.
7. Вирішення законодавчої колізії відділення церкви від держави (часто віруючій людині важко розділити

своє життя на громадське і релігійне), через координацію дій вже існуючих і створення нових припарафіяльних громадських організацій.

8. Піднесення ролі мирянського руху в житті Церкви, її управлінні і екуменічних процесах зокрема.Спонукати провідників наших Церков до порозуміння, сприяти міжконфесійному діалогу між церквами навколо державницької ідеї та задля дотримання Євнгельських Правд Віри.

9. Через громадські організації, проведення спільних заходів і проектів, сприяти обєднанню українців різних хвиль еміграції.

10. Звернутися до МЗС України, стосовно порушення питання Урядом Росії можливості задоволення релігійних потреб грекокатоликів українського походження.

11. Звернутися з проханням до Українського Уряду про відзначення (посмертно) заслуг Сидора Тимяка, відомого українського діяча релігійного та культурно-освітнього руху в США.

12. Висловити Міністерству освіти України і науки України подяку за введення факультативного предмету “Християнська етика” в загальноосвітню програму ЗОСШ України, та висловити надію на подальшу співпрацю в розробці методично-навчальної бази даного проекту та його повної реалізації.

Щиро вдячний організаторам за запрошення, колегам за довіру і плідну співпрацю в роботі секції.

26.06.2010р.  З повагою, Ігор Худик, Чикаго, США

Comments

Коментувати

You must be logged in to post a comment.